សើចទៀតហើយ!! រូបសាក់ទាំង៣០ដែលនឹកស្មានមិនដល់ថាគេនឹករករូចសាក់ឃើញ

0
184

ស្នាមសាក់ជាសិល្បៈមួយដែលគេបានចាក់នូវរូបភាពផ្សេងៗនៅលើដងខ្លួន ទៅតាមចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួន។ នាពេលបច្ចុប្បន្នការសាក់រូបកាន់តែមានប្រជាប្រិយខ្លាំងឡើងព្រេាះមិនសូវមានអ្នកនិយាយអាក្រក់ដូចពីមុនទៀតនេាះទេ។ ដូចនេះសូមមើលរូបសាក់ខាងក្រោមនេះដែលអាចអោយអ្នកសើចបិទមាត់មិនជិតក៏ថាបានដែរ។

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

ដោយ ហ៊ត ស្រីឌី

ប្រភពៈ​ WTFINTHEWORLD.COM​

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here